• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong thời kỳ tới, MJO ít có khả năng tác động đến khu vực Việt Nam.
Dự báo:
Khoảng ngày 12, ngày 13/6 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.
Trong thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông. Trong đó, khoảng từ chiều và đêm 13 đến ngày 16/6, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng cùa gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.
Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 0C. Trong đó, tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể cao hơn từ 1,0 - 2,00C. Có từ 2-3 đợt nắng nóng xuất hiện khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ.
          Trong cả thời kỳ dự báo, lượng mưa tại khu vực Tây Bắc, khu vực Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Khu vực Việt Bắc cao hơn từ 10-25% so với TBNN. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên thấp hơn từ 10-25% so với TBNN. Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin