• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong tuần đầu MJO hoạt động yếu, do đó sự đóng góp về lượng mưa không nhiều cho hầu hết khu vực của Việt Nam.
Dự báo:
Trong thời kỳ dự báo có khoảng từ 01-02 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Trong cả thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 03-04 đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Trên các khu vực các tỉnh Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thời kỳ giảm mưa và xuất hiện nắng nóng nhưng không kéo dài.
Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.
Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 15-30%  so với TBNN; riêng khu vực vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Chi tiết tin