Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 20/06/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 21/06/2021
40°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ ba 22/06/2021
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 23/06/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 24/06/2021
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ sáu 25/06/2021
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 26/06/2021
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 27/06/2021
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ hai 28/06/2021
38°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ ba 29/06/2021
38°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua