Thời tiết Quảng Ngãi

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 06/12/2022
21°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
26°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
14°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
12°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
21°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
19°C
9°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
19°C
9°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
22°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
22°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
22°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
14°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
22°C
14°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
22°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
21°C
17°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
20°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
20°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 06/12/2022
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 06/12/2022
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 06/12/2022
26°C
22°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 06/12/2022
27°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 06/12/2022
27°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/12/2022
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
30°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
28°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
28°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
25°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
28°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 07/12/2022
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ năm 08/12/2022
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 09/12/2022
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh
Thứ bảy 10/12/2022
29°C
24°C
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
29°C
23°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
28°C
23°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 14/12/2022
27°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua