Thời tiết Sơn La

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 27/09/2020
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 28/09/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
22°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 28/09/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 28/09/2020
28°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 28/09/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
21°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 28/09/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 28/09/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 29/09/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 30/09/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 01/10/2020
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 02/10/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 04/10/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 05/10/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/10/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua