• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

THÔNG BÁO VỀ MỘT CHU KỲ LA NINA BẮT ĐẦU

THÔNG BÁO VỀ MỘT CHU KỲ LA NINA BẮT ĐẦU

Các điều kiện khí quyển đại dương tại khu vực Nino 3.4 cho thấy La Nina đã phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương (khu vực Nino 3.4) kể từ tháng 7/2021. Hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 (khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương) trong 03 tháng 7-8-9/2021 đang thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) là 0,50C và giảm hơn so với trung bình trượt 03 tháng 6-7-8/2021 là 0,10C. Trong tuần đầu tháng 10/2021, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) là -0,60C và đã đạt ngưỡng La Nina. Các trung tâm khí hậu trên thế giới như Úc, Nhật Bản, khí tượng Mỹ đều xác nhận một chu kỳ La Nina đã bắt đầu.

Dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 90%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và ENSO vẫn trong trạng thái La Nina yếu.


Chi tiết tin