Thời tiết Tiền Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 17/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 18/01/2022
18°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
19°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
19°C
13°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
14°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
12°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
18°C
12°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
16°C
12°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
17°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
17°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
17°C
14°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
17°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
13°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 18/01/2022
18°C
15°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
18°C
16°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
19°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
20°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
24°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
25°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
25°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/01/2022
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
26°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
29°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
28°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
29°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
29°C
15°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
28°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
28°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
25°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
35°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/01/2022
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 19/01/2022
34°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 20/01/2022
33°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 21/01/2022
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
34°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 26/01/2022
34°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua