• Tin cảnh báo thiên tai
  • Thời tiết các điểm
  • Tin khí hậu

Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới( từ ngày 25/10/2022 đến ngày 03/11/2022)

Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới( từ ngày 25/10/2022 đến ngày 03/11/2022)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 25/10/2022 đến 27/10/2022

 

Vùng biển

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

1,52,5

Đông Bắc

1,02,0

Đông Bắc đến Đông

1,02,0

Đông Bắc đến Đông

Nam
vịnh Bắc Bộ

2,03,0

Đông Bắc

1,02,0

Đông Bắc

1,52,5

Đông Bắc

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

2,04,0

Đông Bắc đến Đông

2,03,0

Đông Bắc đến Đông

2,03,0

Đông Bắc đến Đông

Bình Định đến
Ninh Thuận

2,03,0

Đông Bắc

2,03,0

Đông Bắc

2,03,0

Đông Bắc

Bình Thuận đến Cà Mau

1,02,0

Đông Bắc

1,02,0

Đông Bắc

1,52,5

Đông Bắc

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,5 – 1,0

Nhiều hướng

0,5 – 1,0

Nhiều hướng

0,5 – 1,0

Đông Bắc đến Đông

Vịnh
Thái Lan

0,5 – 1,0

Tây Bắc

0,5 – 1,0

Tây Bắc

0,5 – 1,0

Nhiều hướng

Bắc
Biển Đông

3,0 – 5,0

Đông Bắc

3,0 – 5,0

Đông Bắc

3,0 – 5,0

Đông Bắc

Giữa
Biển Đông

2,04,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc

Nam
Biển Đông

1,02,0

Đông Bắc đến Bắc

1,52,5

Đông Bắc đến Bắc

1,52,5

Đông Bắc đến Bắc

Quần đảo
Hoàng Sa

2,04,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc

Quần đảo
Trường Sa

1,02,0

Đông Bắc đến Bắc

1,02,0

Đông Bắc đến Bắc

1,52,5

Đông Bắc đến Bắc


                   II. Nhận định sóng biển từ ngày 28/10/2022 đến  03/11/2022

                                                                                                                 

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

1,52,5

Nam

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 3,0

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

2,0 – 4,0

Bình Định đến

Ninh Thuận

3,0 – 5,0

Bình Thuận đến

Cà Mau

2,0 – 4,0

Cà Mau đến

Kiên Giang

0,5 – 1,5

Vịnh

Thái Lan

1,0 – 2,0

Bắc

Biển Đông

5,0 – 7,0

Giữa

Biển Đông

4,0 – 6,0

Nam

Biển Đông

2,0 – 4,0

Quần đảo

Hoàng Sa

4,0 – 6,0

Quần đảo

Trường Sa

2,0 – 4,0


                                                                                                       

          Tin phát lúc: 15h30 ngày 25/10/2022