• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/04_30/04-2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/04_30/04-2022

Thời kỳ từ ngày 01-15/4/2022:
Trong nửa đầu tháng 4/2022, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có tình trạng khô hạn nhẹ; khu vực Trung Trung Bộ, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có thể sẽ có trạng thái ẩm.

- Thời kỳ từ ngày 16-30/4/2022:
Trên hầu hết cả nước trong thời kỳ này, dự báo sẽ có trạng thái bình thường; riêng khu vực Việt Bắc và Nam Bộ có thể có tình trạng ẩm.

Trong nửa đầu tháng 4/2022, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có tình trạng khô hạn nhẹ; khu vực Trung Trung Bộ, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có thể sẽ có trạng thái ẩm do rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía bắc. Nửa cuối tháng 04/2022, hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở điều kiện bình thường, một số nơi thuộc vùng núi phía bắc của Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ có thể trong điều kiện ẩm.

Chi tiết tin