• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2022
Dự báo trong tháng 6/2022, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở tình trạng ẩm, đặc biệt tại khu vực vùng núi rất ẩm vào thời kỳ nửa đầu tháng 6. Sang nửa cuối tháng 6, khu vực này có mức độ ẩm xu hướng giảm, chỉ duy trì ở các tỉnh vùng núi nhưng mức độ ẩm có giảm bớt. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở trạng thái bình thường, cục bộ có nơi xuất hiện hạn, với số điểm bị hạn có gia tăng hơn vào thời kỳ nửa đầu tháng 6; đặc biệt ở tại tỉnh Bình Phước có điểm rất khô hạn.

Chi tiết tin