• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 13/11-07/12/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 13/11-07/12/2020

Kết luận: Trong thời kỳ tới, khu vực xảy ra điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều hơn so với giá trị TBNN, tập trung ở phần Bắc, Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên, phần Phía Đông và Đồng Bằng Bắc Bộ. 

Chi tiết tin