• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/3_15/4/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/3_15/4/2022

Vào tuần cuối tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng ở trạng thái ẩm, riêng khu vực Tây Bắc có khả năng xuất hiện mưa nhiều nên ở trạng thái rất ẩm. Sang nửa đầu tháng 4, do có khả năng xuất hiện mưa trái mùa nên tình trạng ẩm có thể xuất hiện ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực khác ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin