• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/4_15/5/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/4_15/5/2022

Kết luận: Dự báo trong nửa cuối tháng 4/2022, tình trạng khô hạn có thể xuất hiện tại khu vực phía Bắc Tây Nguyên, các khu vực khác ở trạng thái bình thường. Còn trong nửa đầu tháng 5, tình trạng ẩm có thể xuất hiện tại hầu khắp các khu vực từ Quảng Trị - Bình Thuận, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ; các khu vực còn lại trong điều kiện bình thường.
Bản tin cảnh báo và dự báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 01/5/2022.

Chi tiết tin