• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/12/2020-15/01/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/12/2020-15/01/2021

 Trong thời kỳ nửa cuối tháng 12/2020, tình trạng khô hạn có xu hướng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực còn lại của Trung Bộ, Tây Nguyên chuyển sang trạng thái ẩm hơn so với thời kì trước đó. Sang nửa đầu tháng 01/2021 tình trạng khô hạn tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ, và mở rộng xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến hết Quảng Trị, khu vực còn lại của Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế trở vào, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ẩm ướt.