• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/12/2021-15/01/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/12/2021-15/01/2022

I. Trạng thái hiện tại
          Dựa theo bản đồ chuẩn sai mưa cho thấy, thời kỳ từ 16/11-15/12, lượng mưa tại khu vực miền Trung dọc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào Ninh Thuận, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ; trong đó ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa phổ biến cao hơn tới 5-10mm/ngày. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước đều ở mức thiếu hụt so với TBNN, đặc biệt là tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cục bộ có nơi lượng mưa thiếu hụt lớn, dao động trên 5mm/ngày, có nơi cao hơn. Để xem xét chi tiết hơn về điều kiện hạn hán, chúng ta có thể xem xét thêm về chỉ số mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index - SPI) ở hình dưới (Hình 2).


Chi tiết tin