• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/3_15/4/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/3_15/4/2023

- Thời kỳ từ ngày 16-31/3/2023: Hầu hết trên cả nước phổ biến tình trạng bình thường đến khô hạn nhẹ, riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ ở ngưỡng rất khô.
- Thời kỳ từ 01-15/4/2023: Hầu hết trên khắp cả nước ở ngưỡng bình thường, riêng khu vực Trung Trung Bộ, một số nơi ở nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ở trạng thái khô đến rất khô.
Kết luận: Trong thời kỳ dự báo: Tình trạng khô hạn trên cả nước tập trung trong 15 ngày đầu; thời kỳ sau tình trạng khô hạn có xu hướng giảm dần.