• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/6-15/7/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/6-15/7/2021

      Dự báo, trong nửa cuối tháng 6/2021, hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường; riêng khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên ít mưa, lượng mưa thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ nên ở ngưỡng khô hạn.
      Sang nửa đầu tháng 7/2021, dự báo ngoại trừ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên là vẫn ở ngưỡng khô hạn; còn lại các khu vực khác trên cả nước đều ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin