• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/8-15/9/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/8-15/9/2022

Trong thời kỳ dự báo từ ngày 16/8-15/9, tình trạng ẩm được dự báo sẽ duy trì chủ yếu ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ.Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước hầu hết đều ở ngưỡng bình thường; riêng thời kỳ từ ngày 01-15/9 tình trạng khô hạn dự báo sẽ xuất hiện ở một số nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang ...

Chi tiết tin