• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/8-15/9/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/8-15/9/2023

Dự báo trong nửa cuối tháng 8/2023 trên đa phần diện tích khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên sẽ có trạng thái bình thường, các khu vực còn lại có khả năng trạng thái ẩm với nhiều ngày có mưa. Nửa đầu tháng 9/2023, dự báo trên khắp cả nước đều ở trạng thái bình thường, đặc biệt có một số nơi cục bộ có trạng thái ẩm.

Chi tiết tin