• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Dự báo:
Trong thời kỳ dự báo có khoảng từ 01-02 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Trong cả thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 02-03 đợt mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung trong thời kỳ 20 ngày còn lại của  tháng 8. Thời kỳ dự báo, khu vực các tỉnh Trung du và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thời kỳ giảm mưa và xuất hiện nắng nóng; trong đó tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có ngày nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm(TBNN); trong đó riêng tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Trung Bộ có thể cao hơn từ 1,0-1,50C (xem chi tiết hình).
          Trong cả thời kỳ dự báo, lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và phần phía Bắc của Nam Trung Bộ lượng mưa dự báo ở ngưỡng thấp hơn từ 15-30%, khu vực Trung Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 30-50% so với TBNN.

Chi tiết tin