• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 7 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 7 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG

      Trong 10 ngày tới MJO trong pha ngăn cản đối lưu trên khu vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương. Đầu tháng 8, MJO thuận lợi cho hoạt động đối lưu vì vậy tăng khả năng hình thành những nhiễu động nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương.
Dự báo:
       Xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong nửa đầu tháng 8.
       Trong thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 2-3 đợt mưa dông, tập trung trong thời kỳ cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Khoảng từ ngày 23/7 tại Bắc Bộ xảy ra nắng nóng, tập trung ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ; ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nắng nóng gay gắt vẫn xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ. Thời kì từ ngày 01-10/8, mưa có xu hướng gia tăng trên toàn quốc.
     Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,00C.
     Trong cả thời kỳ dự báo, lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và các tỉnh Nam Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kì.

Chi tiết tin